Tripod Leofoto LS-284C + LH-30PCL

9,380,000

 • Bảo Hành 6 Năm – Hỗ trợ 10 Năm
 • Thông số kỹ thuật:
  • Chiều cao tối đa: 1590mm
  • Chiều cao tối đa (không cột): 1275mm
  • Chiều cao tối thiểu: 148mm
  • Chiều cao gấp gọn: 535mm
  • Số khúc: 4
  • Tải thật: 10 kg
  • Trọng lượng: 1.5kg
Category: Tags: , ,
 

Description

 • Bảo Hành 6 Năm – Hỗ trợ 10 Năm
 • Thông số kỹ thuật:
  • Chiều cao tối đa: 1590mm
  • Chiều cao tối đa (không cột): 1275mm
  • Chiều cao tối thiểu: 148mm
  • Chiều cao gấp gọn: 535mm
  • Số khúc: 4
  • Tải thật: 10 kg
  • Trọng lượng: 1.5kg