Tripod Leofoto LS-283CM + LH-30

7,030,000

 • Bảo Hành 6 Năm – Hỗ Trợ 10 Năm
 • Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
  • Chiều cao tối đa: 69 cm
  • Chiều Cao tối thiểu: 14 cm
  • Độ dài thu gọn: 39 cm
  • Thu gọn 3 khúc
  • Tải thật: 15 kg
  • Trọng lượng: 1,19 kg
Category: Tags: , ,
 

Description

 • Bảo Hành 6 Năm – Hỗ Trợ 10 Năm
 • Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
  • Chiều cao tối đa: 69 cm
  • Chiều Cao tối thiểu: 14 cm
  • Độ dài thu gọn: 39 cm
  • Thu gọn 3 khúc
  • Tải thật: 15 kg
  • Trọng lượng: 1,19 kg