Tripod Leofoto LS-224C + LH-25

5,140,000

 • Bảo Hành 6 Năm – Hỗ Trợ 10 Năm
 • Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
  • Chiều cao tối đa: 1,615 mét
  • Chiều Cao tối thiểu: 13 cm
  • Độ dài thu gọn: 47 cm
  • Thu gọn 4 khúc
  • Tải thật: 6 kg
  • Trọng lượng: 0,91 kg
Category: Tags: , ,
 

Description

 • Bảo Hành 6 Năm – Hỗ Trợ 10 Năm
 • Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
  • Chiều cao tối đa: 1,615 mét
  • Chiều Cao tối thiểu: 13 cm
  • Độ dài thu gọn: 47 cm
  • Thu gọn 4 khúc
  • Tải thật: 6 kg
  • Trọng lượng: 0,91 kg