Tripod Leofoto LS-223C + LH-25

3,736,000

 • Bảo Hành 6 Năm – Hỗ Trợ 10 Năm
 • Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
  • Chiều cao tối đa: 0,38 mét
  • Chiều Cao tối thiểu: 10,5 cm
  • Độ dài thu gọn: 27 cm
  • Thu gọn 3 khúc
  • Tải thật: 10 kg
  • Trọng lượng: 0,72 kg
Category: Tags: , ,
 

Description

 • Bảo Hành 6 Năm – Hỗ Trợ 10 Năm
 • Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
  • Chiều cao tối đa: 0,38 mét
  • Chiều Cao tối thiểu: 10,5 cm
  • Độ dài thu gọn: 27 cm
  • Thu gọn 3 khúc
  • Tải thật: 10 kg
  • Trọng lượng: 0,72 kg